Kokořín 12
sociální podnik

Logo EU MMR

Název projektu: Kokořín 12 – rozšíření sociálního podniku

Doba realizace: 1.12.2019 – 28. 2. 2021

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0012735

Financování projektu: na projekt poskytována finanční podpora z EU
 
Cíl projektu:

Cílem projektu je rozšíření a zajištění provozu plnohodnotně fungujícího sociálního podniku, jež umožní zaměstnávat osoby, které jsou znevýhodněny na trhu práce, tedy osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené (konkrétně se bude jednat o osoby z cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů). Díky projektu dojde k vytvoření a udržení min. 3 pracovních míst (3 x 0,5 FTE) pro osoby z cílové skupiny.

Logo EU MMR
Bitnami