Pořídit si tyto výrobky znamená mít hned několikanásobnou radost, protože výtěžek z kolekce půjde na rozvoj projektů a spolku Revenium, který zaměstnává a podporuje uplatnění osob se zdravotním postižením.

Bitnami