Nadační fond Revenium

V Reveniu dobře víme, jak je pro člověka se zdravotním postižením důležité dělat práci, která mu dává smysl a posouvá ho v životě dál. Stejně tak víme, že proto, aby člověk mohl opravdu šlápnout do pedálu a aspoň trochu se rozjet s nemoci či postižením v zádech, potřebuje nejen dobré rady, pomocnou ruku a průvodce ve spletitém sociálně-zdravotním systému, ale mnohdy také injekci materiální a finanční.

A proto vznikl na podzim roku 2018 Nadační fond Revenium.

Poslání a účel

Jeho posláním a účelem je materiální a finanční pomoc fyzickým osobám se zdravotním postižením a znevýhodněním.

  • fyzickým osobám v tíživé sociální nebo zdravotní situaci
  • rodičům nebo zákonným zástupcům, kteří pečují o zdravotně postižené dítě
  • seniorům;
  • osobám samostatně výdělečně činným se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním;
  • neziskovým organizacím a sociálním podnikům, které se o osoby se zdravotním postižením starají, podporují je, pomáhají jim, zaměstnávají je a hájí jejich zájmy;
  • osobám, ať už fyzickým či právnickým, a také organizacím, které usilují o rozvoj vzdělanosti a osvětové činnost ve společnosti a podporu lidských práv a demokratických hodnot;
  • osobám, právnickým i fyzickým, které osoby se zdravotním postižením zaměstnávají či pro ně vytvářejí pracovní místa nebo pro ně pořádají vzdělávací či rekvalifikační kurzy.

Pevně věříme, že těch tolik potřebných materiálních a finančních injekcí či pilulek, které potřebné posunou v jejich životní etapě o kousek dál, rozdá Nadační fond Revenium co nejvíce!

Chcete nám pomoci?

Účet Nadačního fondu Revenium,
na který přijímáme dary:

115-8095310277/0100.

Sbírka

Sbírkový účet Nadačního fondu Revenium:

115-8463270257/0100.

Bitnami