Nadační fond Revenium

V REVENIU DOBŘE VÍME, JAK JE PRO ČLOVĚKA SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM DŮLEŽITÉ DĚLAT PRÁCI, KTERÁ MU DÁVÁ SMYSL A POSOUVÁ HO V ŽIVOTĚ DÁL. STEJNĚ TAK VÍME, ŽE PROTO, ABY ČLOVĚK MOHL OPRAVDU ŠLÁPNOUT DO PEDÁLU A ASPOŇ TROCHU SE ROZJET S NEMOCI ČI POSTIŽENÍM V ZÁDECH, POTŘEBUJE NEJEN DOBRÉ RADY, POMOCNOU RUKU A PRŮVODCE VE SPLETITÉM SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍM SYSTÉMU, ALE MNOHDY TAKÉ INJEKCI MATERIÁLNÍ A FINANČNÍ.

A PROTO VZNIKL NA PODZIM ROKU 2018 NADAČNÍ FOND REVENIUM. PŘEČÍST SI MŮŽETE I NAŠI VÝROČNÍ ZPRÁVU ZA ROK 2019, 2020, 2021, 2022.

Pevně věříme, že těch tolik potřebných materiálních a finančních injekcí či pilulek, které potřebné posunou v jejich životní etapě o kousek dál, rozdá Nadační fond Revenium co nejvíce!

Poslání a účel

JEHO POSLÁNÍM A ÚČELEM JE MATERIÁLNÍ A FINANČNÍ POMOC FYZICKÝM OSOBÁM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A ZNEVÝHODNĚNÍM.

  • fyzickým osobám v tíživé sociální nebo zdravotní situaci
  • rodičům nebo zákonným zástupcům, kteří pečují o zdravotně postižené dítě
  • seniorům;
  • osobám samostatně výdělečně činným se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním;
  • neziskovým organizacím a sociálním podnikům, které se o osoby se zdravotním postižením starají, podporují je, pomáhají jim, zaměstnávají je a hájí jejich zájmy;
  • osobám, ať už fyzickým či právnickým, a také organizacím, které usilují o rozvoj vzdělanosti a osvětové činnost ve společnosti a podporu lidských práv a demokratických hodnot;
  • osobám, právnickým i fyzickým, které osoby se zdravotním postižením zaměstnávají či pro ně vytvářejí pracovní místa nebo pro ně pořádají vzdělávací či rekvalifikační kurzy.

Chcete nám pomoci?

Staňte se naším partnerem, dárcem či sponzorem.
 
 
A pomozte nám, aby mělo Revenium vždy našlápnuto tím správným směrem.

Náš účet je:

115-8095310277/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj jednotlivých projektů Revenia. Děkujeme.

Správní rada

HANA POTMĚŠILOVÁ
HANA.POTMESILOVA@REVENIUM.CZ

PETRA HORÁKOVÁ
PETRA.HORAKOVA@REVENIUM.CZ

PETR HORKÝ
PETR.HORKY@REVENIUM.CZ

PETR VYHNÁNEK
PETR.VYHNANEK@REVENIUM.CZ

MICHAELA CHALOUPKOVÁ

Dozorčí rada

ROBERT ČÁSENSKÝ
TOMÁŠ KOFROŇ
TOMÁŠ PEZL

Sídlo

REVENIUM, NADAČNÍ FOND KOKOŘÍN 12
277 23 KOKOŘÍN
IČ: 07620187

Kancelář

NA PANKRÁCI 332/14
140 00 PRAHA 4