Šlapeme do pedálů, aby každý bez ohledu na svůj viditelný či neviditelný handicap mohl pracovat na tom, v čem je nejlepší.

Kdo jsme

Náš etický kodex není cár papíru, ale závazná norma pro spolek Revenium a všechny jeho projekty. Naplňujeme principy sociálního podnikání. Přečíst si můžete i naši výroční zprávu za rok 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017.

Jsme tým profesionálů různých oborů, pro které je důležité, aby nikdo kvůli svému (nejen) zdravotnímu znevýhodnění nemusel marnit svůj talent, ale naopak ho mohl rozvíjet, ať už v zaměstnání či podnikání. Jsme přesvědčeni, že každý člověk je přínosem pro společnost a nikoho nesmí limitovat v jeho snech fyzické, psychické, zdravotní, sociální či jiné znevýhodnění. Vznikli jsme v prosinci 2017 a za všemi v Reveniu je dlouhá profesní minulost v byznysu, neziskovém sektoru, médiích i školství. Náš tým tvoří z devadesáti procent lidé se zdravotním znevýhodněním nebo postižením.

Co nabízíme

 • propojujeme osoby se zdravotním postižením se zaměstnavateli;
 • pomáháme lidem se zdravotním či jiným znevýhodněním v rozvoji podnikatelských aktivit;
 • pomáháme edukovat firemní sektor;
 • naplňujeme ve společnosti tolik skloňované principy rovných příležitostí pro různé skupiny menšin ve společnosti.
 • všem lidem s různými znevýhodněními nejen kariérní pomoc, ale také psychologické poradenství a mentoring;
 • ziskovému, neziskovému i veřejnému prostoru spolupráci s týmem profesionálů, kteří se rozhodli založit vlastní neziskovou organizaci a věnovat se projektům, které jim dávají smysl;
 • nabízíme zapojení do našich projektů, propojení se zajímavými zaměstnavateli, sociálními podniky a dalšími společensky prospěšnými projekty.

Co děláme

 • propojujeme osoby se zdravotním postižením se zaměstnavateli;
 • pomáháme lidem se zdravotním či jiným znevýhodněním v rozvoji podnikatelských aktivit;
 • pomáháme edukovat firemní sektor;
 • přinášíme veřejnosti poradenství, informace a obsah, který pomáhá, vzdělává, propojuje a motivuje;
 • strategicky propojujeme oblast zdravotní, sociální a vzdělávání;
 • pozitivně lobbujeme za korektní podmínky na trhu práce u státu;
 • měníme přístup mladých lidí s handicapem k jejich budoucí kariéře, ale také k dobrovolnictví a vztahu k filantropii;
 • měníme pohled na seniory: vážíme si všech, kteří i v důchodovém věku chtějí pracovat nebo předávat své zkušenosti v dobrovolnických a charitativních aktivitách;
 • naplňujeme ve společnosti tolik skloňované principy rovných příležitostí pro různé skupiny menšin ve společnosti.

Chcete nám pomoci?

Staňte se naším partnerem, dárcem či sponzorem.
 
 
A pomozte nám, aby mělo Revenium vždy našlápnuto tím správným směrem.

Náš účet je:

115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj jednotlivých projektů Revenia. Děkujeme.

Již několik let se snažíme pomáhat Domovu svaté Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou. Útočiště zde nacházejí matky s dětmi a těhotné ženy, většinou s mentálním postižením. Tomuto zařízení bohužel často chybí základní potraviny a drogerie. Několikrát do roka plníme auto potravinami a odvážíme do Jiřetína. Přáli bychom si, aby tato akce mohla pokračovat pravidelněji, z tohoto důvodu je vypsána sbírka prostřednictvím portálu Darujme.cz. Děkujeme Vám za jednotlivé či pravidelné finanční příspěvky, žádná částka není malá a každá bude užitečná.