Šlapeme do pedálů, aby každý bez ohledu na svůj viditelný či neviditelný handicap mohl

Magazín Inspirante

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Kolekce LIGHTHOUSE

Unikátní námořnická kolekce LIGHTHOUSE for REVENIUM vznikla jako společné dílo předních českých grafiků, designérů, řemeslníků a zaměstnavatelů zdravotně postižených lidí. Výsledkem jsou precizně zpracované originální výrobky ze špičkových materiálů, s nádherným a dobře promyšleným designem.

Pořídit si tyto výrobky znamená mít hned několikanásobnou radost, protože výtěžek z kolekce půjde spolku Revenium, který zaměstnává a podporuje uplatnění osob se zdravotním postižením.
Děkujeme, že jste s námi na jedné vlně.

Šlápněte s Chvojkovými
do pedálů

Po celý jeden rok bude Revenium společně s redaktory magazínu Reportér mapovat příběh obyčejné rodiny s neobyčejně spletitým osudem a nacházet konkrétní řešení jednotlivých životních situací. Spolek Revenium tak vybrané rodině poskytne potřebné know-how, provede ji bludištěm dávek, podpoří ji v životních změnách, nastíní různé možnosti, ve hře je i nová práce, stacionář či bydlení.

Více o projektu v magazínu Reportér a na Inspirante.cz.

Foto: Tomáš Binter / magazín Reportér

foto

NEJSEMTABU

NEJSEMTABU – komunitní projekt založený naší kolegyní Terezou Nagyovou, který mění pohled na život se stomií a prevenci nemocí vedoucích k založení stomie. Součástí jeho aktivit je mimo jiné poskytování podpory pacientům formou tematických setkání, šíření povědomí o stomii a edukace veřejnosti. V rámci projektu probíhá také spolupráce se zdravotnickými zařízeními a jejich personálem s vizí zlepšení kvality péče o pacienty v ČR.

Středisko Žatec

Pobočka spolku Revenium funguje od května 2018 v Žatci. Psychologické poradenství a konzultace má na starosti RSDr. Mgr. Zuzana Nemčíková. Je členkou České onkologické společnosti – psychoonkologické sekce a jejími častými klientkami jsou onkologické pacientky, kterým pomáhá znovu nalézt kompetence. Cestu do poradny si nacházejí i lidé s problémy, které jim přináší život a pochopili, že na řešení nemusí být sami. Pořádá i přednášky pro organizace a veřejnost, besedy a workshopy.

Pohlazení od psycholožky: Články Zuzky Nemčíkové najdete na webe Inspirante.cz.

Kontakt:

Ot. Březiny 2895, 428 01 Žatec

Telefon:

+420 724 801 290

Kontakt:

Ruská 99/44, 703 00 Ostrava–Vítkovice

Telefon:

+420 728 348 058

Středisko Ostrava

Pobočka spolku Revenium funguje od června 2018 v Ostravě – Vítkovicích. Projektovou manažerkou je Naděžda Nováková, dlouholetá šéfka místní Rosky. Pro imobilní osoby a lidi s omezeným pohybem z Moravy a Slezska hledá možnosti, jak mohou něco aktivně prožít. Organizuje bezbariérové akce a zájezdy. Akcí pobočky je i každoroční výstava v ostravské Galerii Mlejn a také účast na odborných konferencích a workshopech.

Sestry v akci

Pro pacienty s roztroušenou sklerózou, záněty střev (Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida) a lupénkou (psoriázou) je tady projekt Sestry v akci, který je určen pro všechny pacienty, ale také pro jejich rodinné příslušníky či veřejnost. Cílem projektu je poskytnout rychlý a kvalitní servis, který pomůže vyřešit situace a problémy, které nastaly díky onemocnění. Na telefonní lince v době, kdy již nejsou ambulantní hodiny na odborných centrech, odpovídá na dotazy tazatelů sestra, která na centru běžně pracuje.

Kokořín

Integrační sociální podnik Kokořín 12. V rámci nového provozu v obci Kokořín budeme od konce roku 2019 sami pražit kávu, kterou budeme odebírat od prověřených pěstitelů z Jižní Ameriky a Afriky a následně ji jak prodávat, tak z ní vytvářet cold brew (pravá a nešizená ledová káva).

Naším cílem je vytvořit integrační sociální podnik, který dá práci lidem s postižením a pod dohledem špičkových profesionálů z gastronomie, bude vytvářet kvalitní výrobky. Zdravotně postižení zaměstnanci budou zapojeni nejen do výroby, ale i do procesu kontroly kvality, marketingových a obchodních aktivit i následného prodeje. Při respektu k cílové skupině našich nových kolegů zaměstnanců, nabízíme práci na snížený úvazek. Chcete u nás pracovat? Ozvěte se nám na email jitka.zourkova@revenium.cz. Do předmětu uveďte „Kokořín“.

Sběrné místo pro Domov sv. Máří Magdaleny

Revenium v Praze a Brně je sběrným místem pro pomoc maminkám v nouzi. Domov sv. Máří Magdaleny v Jiřetíně pod Jedlovou je jediným zařízením v Česku, které se stará o matky s mentálním handicapem, oběti domácího násilí a jejich děti. Do domova přicházejí maminky s dětmi i těhotné ženy ze všech koutů republiky. Matky, které v domově nachází azyl, nemají téměř žádné příjmy. Všechny dary v pravidelných intervalech převáží Revenium na vlastní náklady přímo do „Máří“. Zřizovatelem a provozovatelem Domova sv. Máří Magdaleny je Diecézní charita Litoměřice. Patronkou “Máří” je Hana Potměšilová, předsedkyně představenstva Revenia, která domovu cíleně pomáhá.

Hop On Hop Off

Nezisková organizace Revenium ve spolupráci s HelpMi z.s. je pořadatelem akce Hop On Hop Off for Revenium charity projects. Jako organizátoři této akce poskytujeme podporu „Hop On Hop Off “ služby pro zahraniční i české návštěvníky Prahy, kteří zakoupením vstupenky jednak jedinečným způsobem poznávají krásy Prahy, a zároveň přispívají na dobrou věc.

Tato akce pomáhá zpřístupnit Prahu všem lidem bez jakéhokoliv omezení. Většina autobusů, které pro tuto akci využíváme, umožňuje bezbariérový nástup do vozidla a pro odbavení klientů se sníženou mobilitou využíváme služeb našich dobrovolníků, kteří pomáhají při nástupu či výstupu do i z autobusů a dále v realizaci celé akce.

Naše dobrovolníky získáváme na základě spolupráce se zapsaným spolkem HelpMi, jehož posláním je pomoci cizincům při integraci do české společnosti. Zakoupením vstupenky na Hop On Hop Off for Revenium charity projects návštěvníci přispívají na projekty Revenia, jako jsou například Šlápněte s Chvojkovými do pedálů, Nejsemtabu, Zámek Hluboš, Inspirante a mnohé další. Všechny mají jedno společné: Dokazují, že lidé se zdravotním postižením mohou pracovat a podnikat a že mnohdy zvládnou více než takzvaná zdravá většina.

Zámek Hluboš

Revenium pomáhá majitelům zámku Hluboš na Příbramsku se záměrem během několika let vytvořit fungující sociální podnik, v němž najdou práci lidé se zdravotním a jiným znevýhodněním.
Co vše bude jeho součástí? Bude toho hodně, ale vše je na začátku. Snad jen ochutnávka: chystáme na Hluboši vlastní výrobu i netradiční služby – od výroby lahůdek, přes originální výstavu až po zámecké svatby pro lidi se zdravotním postižením (a další a další).Více v prezentaci

Bitnami